Vandringsevent i fjällen ger mersmak

Fjällräven Classic är ett vandringsevent som går från Nikkaluokta till Abisko i den lappländska fjällvärlden. I samband med fjolårets arrangemang genomfördes en studie av turismforskningsinstitutet ETOUR för att öka kunskapen om deltagarbaserade friluftsevenemang i fjällvärlden. Förutom en observation under själva evenemanget omfattar studien enkätsvar från 2 664 tidigare deltagare.

− Vår studie visar att en klar majoritet av deltagarna gör sitt första besök i de svenska fjällen när de deltar i vandringen. Och hela 86 % svarar att det är sannolikt att de kommer att återvända och att evenemanget bidrar till detta. Man kan gott säga att Fjällräven Classic fungerar som en introduktion till området och att dess deltagare får smak för den typen av upplevelser, säger Daniel Wolf-Watz, forskare vid ETOUR.

Fjällräven Classic har lockat mer än 20 000 deltagare sedan starten 2005. 
− Vi vet sedan tidigare att möjligheten att på ett säkert och kontrollerat sätt uppleva fjällen lockar människor som inte har så stor fjällvana. När människor är trygga finns möjligheter till positiva upplevelser. Svaren från studien visar att deltagarna främst förknippar vandringen med känslor som glädje och frihet, säger Andreas Cederlund, chef för produkt- och varumärkesupplevelser på Fjällräven.

Syftet är att inspirera svenskar att upptäcka sin egen fjällvärld genom en fjällvandring där man bär sin egen utrustning, sover i tält och lagar sin egen mat. Dygnet runt-bemannade kontrollstationer ungefär var 20:e km med bland annat sjukvårdspersonal gör att naturmötet upplevs tryggt och säkert.
− Närmare 90 % av deltagarna framhäver just naturkontakten som en av de största behållningarna. De vill uppleva naturen och det unika område som de svenska fjällen utgör. Så gott som alla svarande ser också området som ett naturlandskap att bevara och skydda, säger Daniel Wolf-Watz.

Den fullständiga rapporten kan du läsa här: https://www.miun.se/etour/ETOUR-Publikationer/Publikationsarkiv/upplevelser-och-effekter-av-evenemang-i-fjallen/