De fick årets naturbonus

Skogshjältarna – 850 000 kronor

Friluftsfrämjandets projekt Skogshjältarna skapar äventyr runt hörnet och naturutbildning för barn i lågstadieåldern, genom samarbete med skolor. För Naturbonusen vill de bredda sin verksamhet och nå ännu fler.

Naturarvet – 850 000 kronor

Naturarvet är en insamlingsstiftelse som vill bevara gammal skyddsvärd skog genom att köpa upp skogsmark. Syftet är att främja biologisk mångfald, friluftsliv, turism och forskning i Sverige.

Friluftsbyn – 300 000 kronor

Creative Collective är ett naturligt integrationsprojekt initierat av Friluftsbyn i Docksta, med återkommande event som mål.

Plogga – 300 000 kronor

Fenomenet Plogga, att plocka skräp och jogga, har blivit en världsrörelse. Nu vill man växla upp och skapa en informativ hemsida.