Ny Skogsmulleapp visar barn ut i naturen

Barn sitter stilla i sådan hög grad idag att det har blivit en av våra största samhällsutmaningar. Friluftsfrämjandet vill utmana och dra nytta av de digitala plattformarna, där barnen nu i större grad befinner sig, för att bryta stillasittandet och öka fysisk aktivitet och utevistelse hos barn. Vi vet att barn som vistas i naturen automatiskt rör på sig mer. Forskning visar att hälsoeffekterna av utevistelse är många – både vuxna och barn blir lugnare, mindre stressade samt får bättre immunförsvar om de får vara ute i naturen mer. 

Barn som inte har en naturlig koppling till friluftslivet hittar sällan ut i naturen. Friluftsfrämjandet har därför letat fler vägar att möta dessa barn. Kan mobilen användas till att vilja vara ute i naturen, men med målet att mobilen läggs i fickan? 

Vänder sig till barnens vän i naturen för hjälp – Skogsmulle
Skogsmulle och naturboken är en app, som på ett lustfyllt sätt, och med Skogsmulle som vägvisare, ska öka kunskapen om Allemansrätten hos barn i åldern 4–6 år. Appen ska också vara ett hjälpmedel som inspirerar till fantasi, kreativitet och att lägga ned mobilen – samtidigt som den öppnar upp ögonen för något annat. Naturen.
– Skogsmulle och naturboken är vårt bidrag till att möta barn där de är idag – ta dem i handen och leda dom ut, för i naturen sker magin helt av sig självt. Vår förhoppning är att fler barn, tillsammans med sina föräldrar hittar ut tack vare Skogsmulle och naturboken, säger Emelie Thorngren, projektledare för Skogsmulle och naturboken.

Appen Skogsmulle och naturboken är främst anpassad för att användas i smartphone med fokus på att enkelt kunna fotografera i naturen, men går även att använda i läsplatta. Appen kommer finnas tillgänglig gratis både för Android och IOS. IOS finns ute nu och Android inom kort. Appen finansieras av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv.