Parterapi med friluftspsykologen

1. En vill bo i stuga, den andra i tält.
Lösning: Försök hitta en lösning så att båda är nöjda – innan ni ger er iväg. Det kräver kanske lite kompromissande. Någon natt i tält och någon i stuga.

2. En är fysiskt starkare, en sackar efter.
Lösning: Vill ni vara tillsammans kommer den fysiskt starkare att behöva anpassa sitt tempo. Ett alternativ är att ta längre pauser – då kan den starkare gå i väg på en topptur, medan den andra kanske bara går en bit upp – eller stannar kvar och dricker kaffe

3. Ni halkar in i gamla könsroller, som att en fixar mat och den andra kollar kartan.
Lösning: Upplever någon av er detta som ett problem – prata om det. Det krävs aktivt jobb från båda för att bryta mönster. Varför inte börja just nu, när ni har tid? Gör det till en rolig utmaning.

4. En snarkar i tältet, en blir galen.
Lösning: Fokusera på sådant du kan påverka. Fundera över hur kan få ro och somna trots snarkningar. Är det kris kan du kolla om det finns öronproppar att köpa i någon fjällstuga – och på nästa tur ser du till att ta med egna.

5. En vill följa planen, en vara spontan.
Lösning: Berätta för varandra varför ni vill det ena eller det andra. Lyssna! Känn efter igen om det inte väckt en nyfikenhet, längtan eller omtanke som gör beslutet lättare. Hamnar ni ofta i dessa två läger kan ni i förväg bestämma att till exempel två dagar är planlagda och två öppna för tillfälligheter.

6. En vill möta upp andra människor, den andra vill vara ifred.
Lösning: Vad är det viktigaste NI SOM PAR vill ha ut av just det här äventyret? Mer tid på tu man hand – eller lära känna ny natur och nya människor? Låt svaret vara riktningen att följa.