Färöarna stänger för underhåll

Färöarna får årligen besök av omkring 110 000 turister som vill uppleva ögruppens spektakulära natur. Med karga klippor, dramatiska vattenfall och med fler får än människor lockar de nordatlantiska vulkanöarna turister från alla världens hörn. 

Under den sista helgen i april har Färöarna dock beslutat att stänga ner populära besöksmål för turister och välkomnar istället gäster från hela världen som vill bidra till att bevara öarnas unika naturområden. Färöarna lider i dag inte av överturism men de senaste årens stigande turistantal till särskilt populära platser börjar sätta sina spår. Genom att stänga ner destinationen för en underhållshelg vill man säkra att det råa men sköra landskapet vårdas och bevaras under många år framöver.
– Vi är otroligt glada över att fler och fler turister upptäcker hur fantastiska våra öar är: naturen, vårt unika sätt att leva på, den lokala maten och befolkningen. Här är det möjligt att hitta ett lugn, till och med i vår livliga huvudstad Tórshavn, säger Guðrið Højgaard, direktör för Visit Faroe Islands.

– För oss handlar turism inte bara om siffror. Vi välkomnar med glädje besökare varje år men vi har också ett ansvar mot vårt lokalsamhälle och vår vackra natur, som vi värnar om, att kunna säkra en hållbar och ansvarsfull utveckling, fortsätter Guðrið Højgaard.

Nedstängningen äger rum den 26 och 27 april och engagerar både den färöiska lokalbefolkningen och stora delar av besöksnäringen. Även Färöarnas lagman Aksel V. Johannesen ställer sig bakom initiativet och välkomnar i ett uttalande gäster som vill hjälpa till med underhållsarbetet. De första 100 personerna som registrerar sig som frivilliga erbjuds mat och logi i tre nätter som tack för sin insats. Helgen rundas av med en festmåltid för alla som har deltagit i arbetet – både den lokala befolkningen och de inresande gästerna.

Med hjälp av lokala krafter har man identifierat områden som med lite skötsel och underhåll kan bidra till att bevara infrastrukturen och säkra en hållbar framtid för öarna. Arbetet  innefattar bland annat etablering av stigar och leder vid välbesökta platser för att undvika onödigt slitage på naturen, uppsättning av utkiksplatser för att bättre bevara fågelreservaten samt förbättring av skyltningar och ledmarkeringar. Projekten är av varierande svårhetsgrad och inga förkunskaper krävs. 

Turismen på Färöarna har ökat med 10 procent under de senaste åren och trots att det råder en öppen och välkomnande syn på turismen vill man säkra att överturism aldrig blir ett problem. Färöarna hoppas på att genom projektet inspirera andra länder att etablera egna underhållsprojekt, och på så vis uppmuntra till en mer hållbar besöksnäring som inte tär på omgivningen.