Sveriges tolv signaturleder 

De tolv signaturlederna är spridda över hela landet och det gemensamma kännetecknet är den vackra naturen. Alla är de karaktäristiska för sin landsdel.
– STF vill dels göra det lättare för vandraren att välja bland alla fantastiska leder i Sverige och dels vill vi lyfta upp vandring som aktivitet. Med den här satsningen vill vi att det ska bli ännu enklare för fler att upptäcka hela Sverige, säger Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare på Svenska Turistföreningen.

De tolv lederna har högfjäll, rapsfält, fäbodstigar, bokskogar, sandstränder, fjällbjörkar, sjöar, tallhedar, klapperfält, ädellövskogar och stenhällar. Vandringstakten och äventyrsgraden, om man vill vandra när eller resa långt bort bestämmer man själv.
–  Vandring är en aktivitet som passar de allra flesta åldrar och som dessutom är klimatsmart. Som en extra bonus ger vistelse i naturen positiva hälsoeffekter. Vi vet att Sverige erbjuder fantastiska möjligheter till vandring över hela landet samtidigt som vi ser att det finns stora möjligheter att få fler att upptäcka vandring, både i närmiljö och som en reseanledning. Vi vill inspirera fler till att vandra.

 

En signaturled från STF ska:

  • vara vacker och innehålla spektakulära naturupplevelser.
  • ha en naturtyp som är karaktäristisk för sin landsdel.
  • vara lättillgänglig och gå att nå med kollektiva transportmedel för att minska miljöpåverkan.
  • lämpa sig både för erfarna och mindre erfarna vandrare.
  • vara utformad som rundtur alternativt att det är enkelt att ta sig tillbaka till starten.
  • vara minst 30 kilometer eller tre dagar och som längst 100 kilometer eller 7 dagar.
  • erbjuda boende eller övernattningsmöjligheter i anslutning till leden.
  • vara kvalitetssäkrad och ha tydlig märkning samt information med skyltar, riktmärken och platsangivelser.
  • tillsammans ger de övriga signaturlederna en bred bild av Sveriges vandringsutbud och natur.

 

Det här är STFs tolv signaturleder:

 

Signaturled Kungsleden Abisko
Sträckan från Abisko till Nikkaluokta startar med tät fjällbjörkskog i Abisko nationalpark och går sedan till största delen genom högfjällsmiljö utan träd. Längs vägen skymtas välkända Lapporten.

 

Signaturled Kungsleden Hemavan
En vandring från Hemavan och norrut genom Vindelfjällens naturreservat till Ammarnäs är som att vandra i ett Lappland i miniatyr.

 

Signaturled Jämtlandstriangeln
Vandringsleden som går i en triangel mellan fjällstationer genom högfjällsmiljö och fjällbjörkskog passar både nybörjare och vara vandrare.

 

Signaturled Höga Kusten
Vandringen går genom världsarvet Höga Kusten där skärgård, trollskogar, klapperfält, badvikar och klippskrevor avlöser varandra.

 

Signaturled Siljan
Siljansledens etapp mellan Fryksås – Rättvik går längs gamla fäbodstigar genom skogar och invid sjöar.

 

Signaturled Värmland
Södra Finnskogsleden mellan Morokulien och Røjden kryssar fram och tillbaka över gränsen mellan Sverige och Norge, genom barrskog, förbi sjöar och över berg.

 

Signaturled Norra Sörmland
Från stadspuls till vildmark på några minuter. Sörmlandsleden går genom den sörmländska kulturbygden. Öppna landskap varvas med djupa skogar. Ena stunden vandrar du över stenhällar för att sedan vandra invid en sjö.

 

Signaturled Tiveden 
Bergslagsleden slingrar sig genom omväxlande miljöer. På etappen mellan Stenkällegården-Ramundeboda vandrar du bland annat genom Tivedens nationalpark.

 

Signaturled Södra Bohuslän
Vandringen från Stensjön till Kungälv/Fontin går genom naturreservat, förbi fiskrika sjöar och under täta bokskogar. Det finns flera möjligheter till bad längs vägen.

 

Signaturled Öland
Från Färjestaden till Ölands södra udde går vandringen på Mörbylångaleden genom örtrika sjömarker, sandklintar, klapperstenstränder och byar med gammalt ursprung.

 

Signaturled Omberg
På sträckan mellan Boxholm och Omberg går Östgötaleden genom en blandning av skog- och kulturlandskap samt längs Vätterns kust.

 

Signaturled Österlen
Vandringen från Nybostrand till Kivik längs sandstränder, berghällar och genom lummig ädellövskog. Här finns både spännande kulturhistoria och storlagen natur.

Läs mer på: www.svenskaturistforeningen.se/signaturleder