Nytt kustnätverk i Blekinge

Med hjälp av redan befintliga leder knyter projektet Ark56 ihop Blekinge skärgård, i förhoppningen att fler ska lockas till friluftsliv och utesport i området. Ark står för arkipelag, och den som känner sin Noak vet att det också kan betyda båt. Siffran 56 syftar på breddgraden – Sveriges näst sydligaste.

De olika lederna möts vid 13 olika nav där du kan transportera dig i olika riktningar till fots, i kajak, på cykel eller med båt. Här har man bland annat satsat på nya skyltar, toaletter och kajakbryggor.

– Vi vill göra det lättare för folk att ta sig ut i naturen och styrkan med Ark56 är att det går att kombinera olika leder. Ofta finns bara en vandrings- eller paddlingsled, här kan man göra båda två under en dag, säger projektledaren Simone Wenzel.

Att locka nya besökare till Blekinge är ett av målen med satsningen, men Ark56 ska också främja det lokala utelivet i kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn.
– Tanken är att det inte bara ska vara ett turistprojekt. Eftersom det är ett biosfärprojekt ska det också gynna det lokala, knyta samman skärgården mer och ge rekreationsvärde till Blekingebor, säger Simone Wenzel.