För alla barns rätt till naturen

Projektet Höstlövet är ett initiativ som gör det möjligt för barnfamiljer, som av ekonomiska skäl har svårt att komma ut i naturen, att uppleva ett naturnära höstlov någonstans i Sverige. De senaste åren har 70 familjer åkt på ett höstlov de annars inte hade kunnat åka på. Tack vare ett nytt samarbete med En Frisk Generation kan man nu även erbjuda aktiviteter i naturen på hemmaplan för dessa barnfamiljer.
– Målet är att inspirera fler barnfamiljer att komma ut i naturen och vara aktiva, säger Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare på STF.

Naturen som vardag
Samarbetet går ut på att familjer inom En Frisk Generations program får möjligheten att åka på en inspirerande och naturnära höstlovsresa till STF Grövelsjön Fjällstation. Höstlovsresan är ett komplement till En Frisk Generations ordinarie program där familjer under ett års tidkostnadsfritt får prova på aktiviteter två̊ gånger i veckan, äta hälsosamma måltider och få tips om vad kroppen behöver för att må bra. Förutom En Frisk Generations ledare kommer några av STFs lokalavdelningar vara en del av programmet genom att hjälpa till att rekrytera ideella ledare och stötta familjerna till fortsatt rörelse och naturupplevelser efter avslutat program.
– Vi vill visa att naturen borde få vara en del av vardagen för alla barn. I våra lokalavdelningar finns många aktiva som är vana vid friluftsliv. Genom att koppla ihop dem med En Frisk Generation hoppas vi på ett utbyte där våra medlemmar kan inspirera till en beteendeförändring och visa hur naturen kan vara en del av barnfamiljers vardag, säger Maria Ros Jernberg.

STF har tidigare visat i rapporten Naturklyftan 2018 att det finns ett växande gap bland barn och unga som förstärker utanförskapet. För trots att allemansrätten ger alla samma möjlighet att plocka bär i skogen och bada i närmaste sjö, påverkar socioekonomiska faktorer vilka som faktiskt kommer ut i naturen.
– Barn rör sig mindre och mindre, en stor andel barn är inaktiva större delen av sin fritid, och tillsammans med STF vill vi bryta den utvecklingen. Att leka fram rörelse i skogen eller bara njuta av det som ett friluftsliv har att erbjuda är något som inte alla har provat på och därför är det extra kul att kunna erbjuda En Frisk Generations familjer den möjligheten. Allemansrätten är ju något väldigt unikt för Sverige och att komma ut tillsammans hela familjen är ju extra roligt. Förhoppningsvis kan det ge mersmak, säger Anja Nordenfelt, verksamhetschef på En Frisk Generation.

När tröskeln är för hög
145 000 barn i Sverige lever i familjer med en inkomst som inte ens täcker det mest basala. Det är lätt att säga att naturen är gratis, men om man som ensamstående förälder behöver kämpa för att överhuvudtaget ha råd att sätta mat på bordet kan busskort, regnkläder eller ordentliga skor vara en omöjlig utgift. Därför har STF startat Höstlövet, för att hjälpa barnfamiljer som har ett behov att komma ut, men trösklarna är helt enkelt för höga.

Under 2017 och 2018 har totalt närmare 70 familjer fått åka på en höstlovsresa någonstans i Sverige. Resorna har finansierats av medlemsintäkter från de som valt att bli STF-medlemmar via webben i september och gåvor via Swish. I år kommer resorna och aktiviteterna inom Höstlövet till största delen finansieras av Swish-gåvor från medlemmar och andra som vill vara med och bidra.

En Frisk Generation
En Frisk Generation är en insamlingsstiftelse som inspirerar barnfamiljer att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. En Frisk Generations program riktar sig till barn i årskurs 2 och deras familjer. Två gånger i veckan erbjuds familjerna aktiviteter, hälsosamma måltider och tips om vad kroppen behöver för att må bra. Allt är kostnadsfritt. Sedan starten 2011 har över 1 000 familjer deltagit i verksamheten. En Frisk Generation stöttar där behovet är som störst och arbetar förebyggande för att minska ohälsotalen bland barn. H.K.H Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden.

Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet med 12 minuter i veckan. Det kan jämföras med andra internationella studier som i snitt skapar en förändring på 4 minuter. Familjerna som deltar ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.

Svenska barn är inaktiva ca: 70 procent av sin vakna tid och nästan 25 procent är överviktiga eller har fetma. Att röra på sig har många positiva effekter, det motverkar fysisk och psykisk ohälsa och ökar koncentrations- och inlärningsförmågan. Det är på fritiden, utanför skolan, som barn rör sig minst och hälsan är som mest ojämlik. Stiftelsen samverkar med kommuner, regioner, närings- och föreningsliv och verksamheten finns i nio kommuner runt om i landet.