Bota din björnfrossa

I den studie som nu presenteras arrangerades tre olika vandringar, där 75 deltagare från björntäta områden lät sig guidas i björnterräng. Metoden är framtagen i samarbete mellan Lunds universitet, Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet och Norskt institut för naturforskning.

En vandring ägde rum i Orsa björnpark, där björnen var synlig i hägn, en annan i hägn utan närkontakt med björn och en tredje där deltagarna fick vistas ute i naturen och följa björnens rörelser via en sändare. Mest effektiv mot rädslan var den sista vandringen, där exponeringen var som skarpast.
– Vi vill ge verktyg så att människor kan hantera sin oro och rädsla, säger Maria Johansson, projektledare för studien och professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet. Vår studie visar att om våra tankar kring ett björnmöte formas av en personlig erfarenhet av att under kontrollerade former vandra i björnens terräng, minskar rädslan betydligt.

Flera komponenter bidrar till att stilla oron, enligt forskarna. Till exempel hur farlig du tror att björnen är, samt dina kunskaper om björnens favoritterräng och förutsägbarhet. Klart är att ju mer du frågar och lär dig om björnen, desto mindre rädsla känner du.
– Med några få personer som går tillsammans med guiden kan man uttrycka sin oro och få svar på sina frågor direkt när något dyker upp. Och det viktigaste av allt är att man har konfronterats med sin oro och klarat av situationen, säger Maria Johansson. 

Läs mer om björnterapin på lu.se.