Ny rapport om fjäll och klimat

Fjällen hör till de miljöer i vårt land som väntas påverkas allra mest av klimatförändringarna, enligt experter – och det har vi ju redan sett prov på. Vill du till exempel bestiga Sveriges högsta berg är det inte längre Kebnekaises sydtopp som gäller, utan nordtoppen. Förra sommaren blev det maktskifte i höjdligan på grund av smältningar – och i början av september i år rapporterade forskarlaget från Tarfala Forskningstation att nordtoppen fortfarande är högst med sina 2096,8 meter över havet. 

Nya förutsättningar ställer nya krav på utemänniskan, konstaterar Fjällsäkerhetsrådet i sin nya rapport. I den har 19 experter intervjuats om klimatförändringarnas inverkan på fjällmiljön och säkerheten, och kontentan är att det krävs hårt jobb på bred front för att hantera kommande utmaningar.

Gunhild Rosqvist, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, menar att Sverige generellt sett är dåligt rustat för klimatförändringar. Hon efterlyser ett nytt systemtänk, bättre mätverktyg och en helt annan inställning till förbrukningen av våra naturresurser.

En effekt av klimatförändringarna som lyfts fram i rapporten är längre barmarks-säsonger, på grund av ökade temperaturer. Experterna räknar även med fler dagar med extremväder i fjällen, och därmed ökad nederbörd och högre vattenflöden – vilket medför större risker för vandrare och motsvarande när de ska passera vattendrag.

Du kan läsa hela rapporten på fjallsakerhetsradet.se.