Kungsleden växer

Leden, som ännu inte har något officiellt namn, är en utveckling av det statliga ledsystemet i fjällen och hälften av den nya sträckan består av redan befintlig led. Sträckningen går via Klimpfjäll och bjuder på en hel del mäktiga vyer och särpräglad natur. Från länsstyrelsens sida tror man också att renskötseln i området kommer att underlättas i och med att besökarnas turer blir mer förutsägbara.

För den som vill sussa bekvämt längs vägen finns fyra övernattningsstugor sedan tidigare – Arevattnet, Åtnikstugan, Tjåkkelestugan och Slipsikstugan. Därtill kommer två nya vindskydd med kamin att byggas, för att förstärka säkerheten. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2021. Till dess kan du förstås skida eller vandra på de redan befintliga lederna – och läsa mer om projektet på lansstyrelsen.se/vasterbotten