Ny plattform för nordiskt friluftsliv

Den 30 oktober klubbade Nordiska rådet, politiskt organ för samarbete mellan de nordiska länderna, en gemensam handlings- plan för friluftsliv. Planen kopplas till FN:s hållbarhetsmål och en glädjande konsekvens är att allemansrättens roll stärks. Andra fokusområden man vill satsa på är under- visning ute i naturen, samnordiska forskningsinsatser kring friluftsliv samt dialog kring naturturismens utmaningar.
– Det är ett otroligt bra beslut, säger Susanne Söderholm, vice ordförande för branschorganisationen Svenskt Friluftsliv.

– Att allemansrätten stärks just nu känns viktigt. Friluftsliv och folkhälsa hänger också starkt samman, det är bra att vi samarbetar över gränserna inom det området. Beslutet kommer också att innebära att ideella friluftsorganisationer får ett tydligare stöd i sitt dagliga arbete, konstaterar hon.

Norska Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell har spelat en huvudroll i arbetet med den nordiska handlingsplanen. Han spår att friluftslivet kommer att öka allt mer i betydelse i de nordiska länderna under de kommande åren.
– Friluftslivet är mycket viktigt som kulturbärare i Norden, och viktigt för folkhälsoarbetet. Friluftslivet engagerar tvärs igenom generationer, kulturer och etniciteter, säger Asphjell.

Läs mer om den nya nordiska handlingsplanen på svensktfriluftsliv.se.