Bergans och WWF i samarbete – vill skydda årstiderna som världsarv

Bergans nya samarbete med WWF Norge har väckt stor uppmärksamhet. Tillsammans vill de kämpa för att skydda våra årstider som världsarv. UNESCO beskriver världsarv som ”en plats, ort eller miljö som på ett unikt sätt vittnar om jordens och människans historia”. För att placeras på världsarvslistan måste natur- eller kulturmiljön vara av stor betydelse för hela mänskligheten och uppfylla minst ett av tio urvalskriterier. Exempel på sådana platser är Visby, Yellowstone, Höga kusten, Stora barriärrevet och Frihetsgudinnan.

”Säsongerna är ekosystemets sköld”
Bergans och WWF menar att våra årstider möter nio av dessa kriterier samt att årstiderna i många fall är avgörande för den fortsatta existensen av en rad andra platser på världsarvslistan.
– Årstiderna påverkar vår natur och vår kultur. Men de förändras med rekordhastighet. Vi får allt kortare vintrar, längre höst, tidigare vår och varmare somrar. Det påverkar när blommorna blommar och när bin pollinerar dem. Detta gör att snön försvinner och polerna smälter. Säsongerna är en sköld för vårt ekosystem och förutsättningen för hela vårt kulturarv. Vi måste ta hand om detta. Det är vår plikt, säger Anders Sten Nessem på Bergans till Utemagasinet.

Ny strategi
Initiativet till Save the Seasons kommer ursprungligen från Bergans, som nu har ingått ett långsiktigt partnerskap med WWF. Som en del av sin strategi för framtiden har Bergans omdefinierat hela sin varumärkesplattform och satsar nu på att inspirera till en hållbar framtid.
– Eftersom både företaget själv och vår kundgrupp baseras på friluftsliv alla fyra säsonger har Bergans definierat det som sitt syfte att rädda säsongerna. Vår kultur och naturens ekosystem är beroende av det.    

Uppmanar alla att skriva på
Kampanjen uppmanar nu alla att skriva på yrkandet för att hjälpa till att bevara årstiderna, så att övriga områden och platser på världsarvs-listan kan stå stadigt under århundraden framöver. På WWF är man övertygade om det viktiga i förslaget.
– Årstiderna är själva grunden till vårt ekosystem, som i sin tur är direkt kopplat till vårt kulturarv. Årstiderna borde därför anses värda att bevara precis lika mycket som ett fysiskt objekt. Hur ska vi skydda kulturer, byggnader och områden på UNESCO:s världsarvslista när klimatet är ett av de största hoten mot dem, säger Karoline Andaur chef för WWF Norway.

Här kan man läsa mer och skriva under: savetheseasons.com

 

Nytt & hett av spill