Välj eko och rädda bina!

Hotet mot bina är allvarligt. Vi människor är beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. I kampanjen Operation: Rädda bina vill Naturskyddsföreningen öka medvetenheten om binas roll, göra konkreta räddningsinsatser och påverka politikerna att fatta nödvändiga beslut. I förra årets kampanj lyckades vi med målet om 10 000 räddningsinsatser över hela landet – ett fantastiskt resultat.
– Nu vill vi bygga vidare på det enorma engagemang som väckts i frågan och ta det till nästa nivå. Ohållbara jordbruksmetoder är ett stort hot mot vilda bin och den biologiska mångfalden. Eko är en del av lösningen. I årets kampanj har vi därför valt att lyfta just eko till en egen räddningsinsats, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Genom att rapportera in räddningsinsatser på www.räddabina.nu bidrar du med kunskap till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Alla som rapporterar in räddningsinsatser får en påse med ängsfröer skickad med posten. Följande räddningsinsatser kan rapporteras in:

  1. Bygga bihotell

  2. Göra om delar av din gräsmatta till en blommande äng

  3. Plantera bivänliga blommor

  4. Nyhet: Byta till eko

Runt en ekologisk gård finns upp till 30 procent fler arter av växter och djur. Här trivs bin, humlor, fjärilar och andra pollinatörer. Inom det ekologiska jordbruket används inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Det leder till större artrikedom och blommande landskap, vilket innebär mer föda till bina eftersom det finns fler blommor att pollinera. Dessvärre gick andelen eko i den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige ned under 2019 med 0,3 procentenheter – från 9,3 till 9 procent. Samtidigt har Sveriges politiker tagit bort de ekonomiska stöden för ökad inhemsk ekologisk konsumtion och produktion. Den här trenden vill Naturskyddsföreningen bryta.
– De senaste åren har vi sett en vegotrend i samhället som bygger på klimatnyttan av att äta mindre kött, vilket i sig är positivt. Men under samma period ser vi också att försäljningen av ekologiskt har stagnerat. Ett av våra viktigaste syften med kampanjen är därför att åter öka medvetenheten om nyttan med eko och att vego och eko måste kombineras. Det är också viktigt att nå fram till våra beslutsfattare med budskapet om vikten av eko, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningens fyra krav till politikerna:

  • Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete. Det ekologiska jordbruket och öppna ängar och hagar bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska. 

  • Förbjud skadliga bekämpningsmedel. Användningen av giftiga bekämpningsmedel är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen. 

  • Gör bortglömda gräsytor till blommande marker. Bristen på vilda blommor är en av de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar. 

  • Anta en aktionsplan för bina i varje kommun. Kommuner bör anta aktionsplaner för att gynna bin och andra pollinatörer.

Läs mer på www.räddabina.nu