Köp ett tält – och bli ägare av 100 kvm svensk gammelskog

Redan under våren och försommaren började svenskarna röra sig mer än vanligt i den svenska naturen och allt pekar mot att de svenska skogarna kommer att få fler besökare än någonsin denna sommar. Trenden har redan uppmärksammats av flera nationalparker som sett en drastisk ökning av besökare. På Svenska Turistföreningen har man också märkt ett extra stort intresse för vandring och friluftsliv under hela pandemin. På deras webbsida har sökningarna på vandring ökat med hela 70% jämfört med förra året och bokningsläget inför sommaren ser bra ut. Framförallt vid platser som ligger naturnära.

Företaget Tentipi, tillverkare av hållbara tältkåtor, vill i samband med det ökande intresset för naturen även få upp folks ögon för den svenska skogens positiva påverkan på klimatet. Den svenska naturen och skogen är livsviktig för klimatet med sin kapacitet att binda koldioxid. Utmaningen blir att se till att hemesterns positiva effekter inte enbart är minskat flygande under en begränsad period, utan i förlängningen bidrar till ett större långsiktigt ansvarstagande för klimatet hos den svenska befolkningen.
– Vi ser flera positiva effekter för klimatet redan nu givet att människor reser mindre. Men vi vill att denna positiva trend även ska hålla i sig post-corona. Därför ingår en bit svensk öronmärkt gammelskog när man köper ett tält från Tentipi. Tanken är att om du förvaltar en bit skog så bryr du dig mer. Vi hoppas att många kommer känna sig lockade av att tälta med egen plats i sommar. Att varje tält inkluderar gammelskog är ganska självklart egentligen för utan skog vart ska vi annars tälta, säger Bengt Grahn grundare och vd Tentipi.

Initiativet ”Eternal forest collection by Tentipi” är ett samarbete med stiftelsen Naturarvet och Doconomy som kopplar samman ansvarstagande och konsumtion med syfte att öka förståelsen för klimatpåverkan och behovet av att skydda svensk gammelskog. Varje tält kommer med en fysiskt öronmärkt skogsruta med unika koordinater till 100 kvm svensk gammelskog. Tentipis syfte är att på ett innovativt sätt engagera konsumenter direkt då skogsrutan kopplas samman med varje tält.
– Att bevara de sista svenska gammelskogarna (3-5% av Sveriges landyta) är det bästa och första vi måste göra för att bevara biologisk mångfald och bromsa klimatkrisen. Det är för vår planet och hälsa, som vi måste skydda de funktionella ekosystemen i vår omgivning. Med Tentipis Eternal Forest Collection blir Tältplatsen och den omgivande skogen genom Naturarvets stadgar fridlyst för evigt, säger Lo Jarl på Naturavet.

Köp ett tält – och bli ägare av 100 kvm svensk gammelskog