Gåsens fjällstuga stänger för gott

Svenska Turistföreningens avtal för markupplåtelse i Jämtlands- och Härjedalsfjällen går ut vid årsskiftet och många har väntat spänt på beskedet om vad som ska hända härnäst. Idag kom svaret.

Nicklas Johansson, Tåssåsens sameby, Per Fjellgren, Mittådalens sameby, Maria Ros Hjelm, generalsekreterare STF, Jonas Kråik, Handölsdalens sameby, Reidar Nordfjell, Handölsdalens sameby i samband med presskonferensen på STF Leopold i Östersund.

Frågorna har varit många. Ska till exempel någon fjällstuga eller station slå igen? Svaret fick vi idag 31 augusti på en presskonferens i Östersund när Svenska Turistföreningen tillsammans med representanter för berörda samebyarna Tåssåsen, Mittådalen och Handölsdalen lät meddela dessa förändringar för fjällivet i Jämtland/Härjedalen:

  • Öppettiderna på STF:s fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen förkortas för att minska störning under särskilt känsliga perioder som till exempel kalvningen. De fjällstationer och fjällstugor i Jämtland och Härjedalen som ligger i områden utan farbar väg (Sylarna, Blåhammaren, Helags, Vålåstugan, Stensdalen, Anaris, Lunndörren och Fältjägaren) kommer vintertid att stänga i samband med att skoterförbudet träder i kraft i slutet av april och öppnar sommartid först den 1 juli, undantaget Sylarna som kommer att öppna den 15 juli.
  • Gåsen Fjällstuga stängs och ett av husen vid stugplatsen skrivs över på Handölsdalens sameby. Detta för att skapa ett större område runt Bunnerfjällen där renar och framförallt deras kalvar får en chans att vara i fred.
  • Restaurangen på Blåhammaren Fjällstation stängs. Dessutom minskas antalet bäddar till totalt 30, vilket motsvarar en halvering. Butiken med enklare matvaror och självhushållsköket kommer däremot vara kvar.
  • Sylarnas Fjällstation minskas antalet bäddar med 25% och senast 2028 stänger restaurangen. Självhushåll och butik kommer finnas kvar.
  • På Helags Fjällstation stänger restaurangen senast 2028. Självhushåll och butik kommer finnas kvar.
Nu är det slut med finkäk på Blåhammaren. Foto: Anette Andersson

STF kommer återkomma med en separat ansökan för Rogen fjällstuga och fjällstugan Skedbro senare under hösten.

Mer detaljer och kommentarer om förändringarna läser du här.

Läs mer om detta i vårt stora reportage ”Vem har rätt till fjällen?”