Tyck till om den nya nationalparken i Stockholm

Ett stycke skärgård utanför Stockholm planeras bli Sveriges nya nationalpark. Nu är det din chans att tycka till kring planerna.

Om allt går enligt plan har vi snart en ny nationalpark i Sverige, nummer 31 i ordningen. Det handlar om Nämdö­skärgården utanför Stockholm, som utretts sedan 2020 och kan bli den första marina nationalparken i Sveriges del av Östersjön. Förslaget omfattar en areal om 31 900 ha, varav 97 procent är hav. Landarealen fördelas på ett tusental öar, kobbar och skär. Syftet med skyddet är att bevara områdets höga ekologiska värden både över och under ytan.

Det finns en marin nationalpark sedan tidigare: Kosterhavets nationalpark, som representerar den marina miljön i Västerhavet. Förslaget om Nämdöskärgårdens nationalpark innebär att Sverige kan få ytterligare en marin nationalpark som kommer att representera Östersjöns unika ekosystem.

Nu har arbetet kommit till den fas då du har möjlighet att lämna synpunkter på parkplanerna, fram till 1 mars 2024. Därefter återstår för Naturvårdsverket att sammanställa svaren, eventuellt justera förslaget – och därefter skicka det till regeringen med en begäran om att Nämdöfjärdens nationalpark bildas.

naturvardsverket.se kan du läsa mer och följa utvecklingen. Planerad invigning är 2025, om förslaget godkänns.