Jane Goodall i Stockholm

Dr Jane Goodall föreläser på Naturhistoriska riksmuseet

Föredrag: Söndagen 13 juni kl. 17.15

Unikt tillfälle att lyssna på den internationellt berömda Dr. Jane Goodall som berättar om sin forskning och sitt miljöengagemang. Hon började forska på schimpanser i Gombe Stream National Park, Tanzania, för 50 år sedan och har skrivit ett antal böcker och medverkat i filmer och TV-program. Hennes schimpanser har kommit att bli nästan lika välkända som hon själv.

Jane Goodall blev hedersdoktor till Carl von Linnés minne vid Uppsala universitet år 2007.