Delade meningar

I en undersökning av vilt, fisk och miljö, SLU och Statsvetenskapliga institutionen, undersöks vilka aktiviteter svenskarna tycker ska vara tillåtna.

Många uttrycker att de tycker att våra skyddade naturåmråden är okända, outnyttjade och svårtillgängliga. Stödet för att öka tillgängliheten är allra störst i de sex nordliga länen, där det finns stora ytor skyddad natur. Trots at många vill öka tillgänglheten till dessa områden vill en majoritet inte tilllåta att man får elda, tälta, köra snöskoter, jaga eller utföra annan kommersiell verksamhet var man vill. Ridning, renskötsel och fiske är man däremot beredd att tillåta i större utsträckning.

Vad man har för uppfattning går hand i hand med var man bor. De som bor naturnära (många i Norrland) är mer villiga att tillåta kommersiell verksamhet, jakt, skoteråkning, eldning och övernattning i naturen än de som bor i tätorter (många i Stockholm).

På en punkt är de flesta svenskar överens. Oavsett var man bor tycker de flesta att skyddade områden är viktiga för den biologiska mångfalden, de är avstressande och utgör trevlige utflyktsmål och är kulutrellt intressanta.

Av: Foto Kalle Grahn