Det vilda Europa

Natur Wild Wonders of Europe är ett gigantiskt fotoprojekt som startades av naturfotografen Staffan Widstrand med syfte att skildra det europeiska naturarvet. Kontinentens bästa naturfotografer har dokumenterat Europas naturpärlor . Svenska fotografer är, förutom Staffan Widstrand, Magnus Elander, Peter Lilja, Magnus Lundgren, Mireille de la Lez, Anders Geidemark och Martin Falklind.

Nu ger projektet ut en pratbok om det vilda Europa. I första omgången trycks det upp 25 000 exemplar på sex olika språk, men det kommer ytterligare 60 000 böcker. I augusti är det dags för en svensk version på bokförlaget Max Ström. Dessutom blir det utställningar runt om i Europa och förhoppningsvis även i Sverige.

Enligt Staffan Widstrand underskattar vi européer värdet av våran natur. Om människor får en egen känsla och upplevelse av naturen så kommer de också att arbeta för att stärka naturskyddet. Läs mer om projektet på www.wild-wonders.com