Ny automatisk, topografisk karta

Den gamla Terrängkartan ersätts nu av en ny topografisk karta, som tagits fram med automatiserade metoder. Den nya kartan täcker även in landets fjällområden, meddelar Lantmäteriet.

Det var många som satte kokkaffet i halsen när Lantmäteriet slutade producera och sälja tryckta kartor 2018, men i gengäld har vi fått fina alternativ från privata aktörer och en rad digitala lösningar.

Nu kommer så en ny topografisk karta från Lantmäteriet, digital förstås – och den första som tagits fram med helt automatiserade metoder. Den nya kartan, vars fullständiga namn är ”Topografi 50 Nedladdning, vektor”, ersätter den populära Terrängkartan. I ett pressmeddelande deklareras att den nya automatiskt framtagna kartan har flera fördelar i dagens digitala användarmiljö, med smartphones och datorskärmar:
– Den nya topografiska kartan gör att vi får mjukare övergångar mellan skalorna när vi tittar på kartan i till exempel en app. För användarna blir det en mer harmonisk upplevelse som märks när man zoomar i kartan, säger Mikael Johansson, systemutvecklare på Lantmäteriet.

En annan fördel med den nya kartan är att den har täckning i hela landet, inklusive fjällområdena.
– Tidigare har användare i dessa områden varit hänvisade till att använda Vägkartan, en mindre detaljrik karta framtagen med fokus på vägtransporter, säger Mikael Johansson.

Den nya digitala kartan är kostnadsfri. Den ingår redan i Lantmäteriets mobilapp ”Min karta”, och kommer snart att integreras i webbversionen som nås från Lantmäteriets webbplats.