Stressade träd får en ny doft

Ny forskning från Lunds universitet visar att träden i skogen byter doft när de är stressade. Upphovet till stressen? Det är klimatförändringarna, enligt forskarna.

Att skogen innehåller många dofter, det vet alla naturbarn med luktsinne. Men att trädens doft kan ändras om skogen är klimatstressad – det är nog en nyhet för de flesta. Detta kan man se i ett forskningsprojektet vid Lunds universitet, som finansieras av EU med 60 miljoner kronor. Forskningen är en del av Horizon Europe-projektet Climb Forest, som syftar till att öka kunskapen om hur skogen påverkas av klimatförändringar.

Ett tiotal europeiska länder ingår i den femåriga satsningen som sker i samverkan med skogsbruk och skogsindustri.

De dofter som träden släpper ifrån sig är så kallade terpener – organiska gaser. Det hela kan beskrivas som trädens försvarsmekanism som aktiveras vid luftföroreningar, höga temperaturer och insektsangrepp till följd av att klimatet förändras.
– Även om trädens gaser doftar gott så är de ofta ett tecken på att skogens balans är påverkad, och att träden är under någon form av stress som bland annat beror på att klimatet ändras, säger Thomas Holst, forskare i naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet.

Försvarsmekanismen hos träden märks alltså som en förändrad doftupplevelse. Men skogsbesökaren kan också lägga märke till angreppen genom kådan, som kan se ut som tårar som rinner utför trädstammen. Där kan vi snacka symbolik.

Det är tydligt att terpenerna har ökat efter den utbredda torkan 2018, säger Thomas Holst.
– Granbarkborren har blivit mycket mer aktiv i sina angrepp på skogen – attacker som resulterat i att den stressade skogen påtagligt utökat sitt försvar av terpener