Bästa skogen för friluftsliv?

Hur ser din drömskog ut, för friluftsliv och rekreation? De allra flesta vill ha variation, möjlighet till utsikt och gärna en liten sjö att vila vid. Detta enligt en ny studie som Skogsstyrelsen beställt.

Om framtidens svenskar ska spendera tid i skogen, behöver skogen bjuda in på rätt sätt. Men hur? För att ta reda på det har Skogsstyrelsen gett Mittuniversitetet och SLU i uppdrag att undersöka hur skogen uppfattas idag, och vad som anses utmärka en attraktiv skog.

Nu har den breda massan sagt sitt, och de flesta går igång på en lagom gles skog med stora, höga träd. Man vill ha en varierad topografi med möjlighet till utsikt, närhet till vatten och gärna angränsande betesmark. Mindre stigar slingrar sig genom denna drömskog, som präglas av lugn och ro.

Mattias Sandberg, specialist på Skogs-styrelsen, har projektlett studien. Han menar att den har gett en rad viktiga svar kring skogens sociala värden:
– Nu vet vi vad som kännetecknar en bra skog för rekreation och då är det viktigt att vi kan bevara och utveckla de här värdena för bland annat friluftsliv och turism.

Som en följd av studien föreslår nu Skogsstyrelsen att skogens rekreationsvärden ska mätas och analyseras regelbundet. Hur tätt står träden? Hur långt är det till bostäder och vatten? Förekomst av stigar och leder? Antal besökare? Buller?
– I dag saknas tyvärr systematisk mätning- eller uppföljning av de här viktiga värdena. Därför hoppas vi nu att det satsas resurser så att vi bättre kan följa hur skogens rekreations-värden utvecklas över tid, säger Peter Fredman, professor i naturturism vid Mittuniversitetet.

Studien hittas via skogsstyrelsen.se