Naturupplevelser är prio för turistande svenskar

Naturen är det som lockar svenskarna inför semestern 2023. Det visar en ny undersökning som genomförts på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Skyddsvärda skogar, marker och öar – samt parker och trädgårdar. Det är de mest populära resmålen i landet, enligt Statens fastighetsverks undersökning. För fyra av fem svenskar är naturupplevelser den viktigaste anledningen att besöka ett historiskt besöksmål under kommande semester. Men det finns skillnader i befolkningen. Varannan kvinna (52 %) vill besöka parker och trädgårdar på semestern, medan siffran bland män bara är en femtedel (21%). U

– Vi ser ett starkt stöd för naturarvet. Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att bevara skyddsvärda skogar, marker och öar. Det är den högsta siffran bland alla våra skyddade besöksmål i Sverige och en viktig signal till Statens fastighetsverk som har många fantastiska naturmiljöer att förvalta, säger generaldirektör Ingrid Eiken.

Naturlängtan slår också igenom i var man vill bo. Sex av tio svenskar värderar boende i närhet av skyddsvärda skogar, marker och öar, samt parker och trädgårdar högt. Särskilt värdefullt är det för stockholmare (75 procent) och malmöbor (79 procent).

Svenskarnas mest populära besöksmål:

Parker och trädgårdar    36 %

Skyddsvärda skogar, marker och öar   36 %

Statliga museer och teatrar   33 %

Slott och herresäten    31 %

Historiska befästningar och fängelser   24 %

Fornminnen och ruiner    19 %

Historiska kyrkor och kloster   18 %

Äldre bruks- och industrimiljöer  16 %

Gamla fyrplatser och fiskelägen  17%

Viktiga minnesplatser och monument  10%

För mer info: sfv.se