Positiv utveckling för djur

Djur Utvecklingen har varit positiv för flera däggdjur, fåglar och groddjur. De fyra stora rovdjuren – varg, björn, järv och lo – har alla fått en bättre situation jämfört med 2005 enligt Artdatabanken. Arterna får därmed en mindra akut kategorisering på listan över utrotningshotade arter, den så kallade rödlistan.

Av: Utemagasinet