Tre guldrävar

Varumärket Fjällräven korar sedan 1965 personer som medverkat till utvecklingen av friluftslivet till titeln Guldräv. Årets tre pristagare är professor Anders Angerbjörn för sitt mångåriga engagemang och forskning för fjällrävsstammen, Anders Tysk för sitt arbete med Green Team, som underlättar för barn och ungdomar att komma ut i skog och mark, och Johan Skullman som bidragit till mer genusanpassad utrustning och även spridit kunskap om utrustningsanvändande i sin position som utvecklingschef för utrustning inom försvaret.