Högre topp under glaciär

GEOLOGI Glaciärer kan skydda bergstoppar så att aktivt växande berg blir ännu högre. Detta enligt en studie som publiceras i tidningen Nature. Resultaten pekar åt rakt motsatt håll jämfört med den gängse uppfattningen att glaciärer ligger bakom mycket av den erosion som berg utsätt för – erosion som leder till bildandet av fjordar och gör bergstoppar trubbigare.

Upptäckten gjordes av geologer i Patagonien i Anderna. De glaciärer som verkar skyddande i stället för att leda till ökad erosion är de som ligger högt och kallt.