Nominera till natur- och miljöpriset

Vem som helst kan nominera pristagare och alla förslag ska motiveras och bestå av en presentation och beskrivning av initiativet: Vem som utför eller har utfört insatsen. Det ska vara av professionell kvalitet och ha betydelse för en stor del av ett eller flera av de nordiska länderna. Förslaget ska formuleras på maximalt två A-4-sidor och ska bifogas i kopierbar form.

Pristagaren utses av en kommitté med representanter från de nordiska länderna och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Förslaget fylls i på en blankett som finns på Nordiska rådets hemsida och inlämnas till sekretariatet senast fredagen den 10 december klockan 12.00.

Förslagsblanketten kan också beställas från sekretariatet på telefon 0047 2331 3568 eller e-post: nordpost@stortinget.no