100 000 000 000

Syftet med studien är att, genom att sätta en prislapp på friluftslivet, göra det jämförbart med andra verksamheter i samhället. Genom att belysa hur friluftslivet bidrar till samhällsekonomin, kan förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas i Sverige. Idag beräknas friluftslivets förädlingsvärde i den svenska ekonomin uppgå till drygt 34 miljarder kronor och det bidrar till 75 600 arbetstillfällen.

Andra resultat i studien är att vi har störst utgifter för enkla vardagsnära aktiviteter. Vi lägger också mest pengar på boende, följt av utrustning, transporter och livsmedel. Män har i genomsnitt högre utgifter för friluftsliv än kvinnor. Vi deltar dubbelt så ofta i aktiviteter i ideella organisationer som med privat regi – men de flesta utövarfriluftsliv på egen hand och oftast i närområdet där man bor.

Studien är gjord av Peter Fredman vid turismforskningsinstitutet Etour, på Mittuniversitetet i Östersund. Du kan läsa mer om studien på www.svensktfriluftsliv.se