Pilotprojekt för lavinprognoser

Fjällsäkerhetsrådet och SMHI ligger bakom initiativet.

– Syftet med de nya lavinprognoserna, inklusive arbetet med att hålla dem uppdaterade, är att bidra till större försiktighet i områden med lavinrisker och att generellt höja lavinkunskaperna bland fjällens besökare, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet.

Pilotprojekt för lavinprognoser

Arbetet med att ta fram lavinprognoserna börjar med att lavinexperter gör bedömningar ute på fjället och testar snöns stabilitet. Inom varje område kommer ett antal observatörer finnas som kontinuerligt förser lavinexperterna med information. Utöver dessa observationer levererar SMHI speciella fjällväderprognoser som underlag för en sammanvägd bedömning av lavinrisken för de kommande dagarna och vilka rekommendationer som är lämpliga.

Motsvarande lavinprognoser görs redan i Alperna och Nordamerika. De kompletterar de dagliga bedömningar av aktuell lavinrisk som görs på många skidanläggningar. Lavinprognoserna är mer utförliga, täcker större områden och gäller för en längre tidsperiod.

Kvaliteten på lavinprognoserna beror på hur bra information som finns att tillgå, och det kommer därför att anordnas utbildningar av observatörer. Utbildningen riktas i första hand till personer som redan är verksamma i fjällmiljön, exempelvis länsstyrelsernas naturbevakare, fjällräddare, lokala fjällsäkerhetskommittéer, guider, pistörer och stugvärdar.

Lavinprognoserna kommer att utvecklas, testas och utvärderas under innevarande vinter för att tas i drift längs delar av den svenska fjällkedjan nästa vinter. Det svenska arbetet sker med stöd av experter från Kanada och Schweiz.

Enligt preliminär statistik omkommer sex till tio svenskar i lavinrelaterade olyckor årligen. Över 90 procent av dödsfallen sker i andra länder och därför är det viktigt att höja de allmänna kunskaperna kring laviner

även bland svenskar som åker skidor utomlands.

– De nya lavinprognoserna har i sig ett stort utbildningsvärde och är ett efterlängtat och viktigt steg framåt

för svenskt fjällsäkerhetsarbete, säger Per-Olov Wikberg.

På www.fjallsakerhetsradet.se kan du läsa mer om fjällsäkerhet.

Fjällsäkerhetsrådet förebygger olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels

stödja forskning och utveckling på området. Fjällsäkerhetsrådet, som sorterar under Naturvårdsverket,

består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet.

Pilotprojekt för lavinprognoser Pilotprojekt för lavinprognoser