Vältränade är friskare

Skillnaderna är stora – motion fem dagar i veckan kan halvera dina förkylningsdagar, enligt studien. Forskarna bakom studien jämförde drygt 1 000 vuxna personer, allt från 18-åringar upp till 85-åringar, som själva fick rapportera hur ofta de tränade och hur ofta de blev förkylda under en tolvveckorsperiod. Utöver fysisk form tittade forskarna också hur stressnivåer, ålder och social status påverkade förkylningsfrekvensen hos deltagarna. Och att vara ung, stressa lite och att vara gift var alla faktorer som minskade antalet förkylda dagar. Källa: British Journal of Sports Medicine.

.

Foto: Erika Willners

Av: Ingalill Forslund