Pitebor och samer är lyckligast

Nils-Gustav Lundgren, professor i ekonomisk historia, har gjort ett norrländskt lyckoindex baserat bland annat på en omfattande enkät till 4 000 norrlänningar, rapporterar SVT Nordnytt.

Inte förvånande är hög inkomst, fast jobb och god hälsa viktiga faktorer i människors liv. Men tvärtemot vad internationell lyckoforskning pekar på så kan de som tillhör en nationell minoritet vara mycket lyckliga.

Samer och tornedalingar lyckliga

Rapporten visar just att den som har en stark samisk eller tornedalsk identitet värderar kvaliten på sitt liv högre än andra. Bland alla norrlänningar återfinns knappt 26 procent i kategorin med värden mellan 4 och 6 i Lundgrens lyckoindex att jämföra med 31 procent för tornedalingar och drygt 34 procent för samer.

– Dom är mer nöjda med livet än medelnorrlänningen, konstaterar Lundgren.

Att vara glad och optimistiskt lagd är – kanske inte så konstigt – betydligt bättre än att gå omkring och vara nedstämd. Inte heller är det förvånande att det är lättare att vara nöjd om man är frisk och har god ekonomi.

Nils-Gustav Lundgren tycker inte att han hittat stora regionala skillnader. Dock skiljer sig pitebor och människor i Skellefteå åt från övriga norrlänningar när man bortser från sådant som hälsa och ekonomi och religiositet (som också är en variabel i undersökningen).

Enkäten som besvarats av drygt hälften av 4 000 tillfrågade – 2 392 personer – ligger till grund för det lyckoindex som Lundgren konstruerat. Indexet baseras bland annat på individernas svar på frågor om självskattad hälsa, förtroende för andra människor, i vilken grad man känner samhörighet med andra, om man upplever trygghet och en sammantagen värdering av livsvillkoren där man lever.

I rapporten ”Långt bort, kallt och blåsigt? Trivs svenskarna i norr med sina liv?” så pekar Lundgren på att det naturligtvis finns ett betydande mått av godtycklighet i alla försök att definiera lycka och konstaterar och det är också något som lyckoforskningen har ägnat tid åt att diskutera.

– Visst är det en subjektiv upplevelse, men nu har jag ju frågat om sex olika faktorer som kan tyda på om man är nöjd med livet.

Nils-Gustaf Lundgren arbetar vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet och är också professor i ekonomisk historia vid Luleå tekniska universitet. Han har i många år ägnat sig åt regionala frågor. Och närmast tänker han flytta. Ja gissa vart. Till Piteå. Just den ort där enkäten visar att människor är lyckligast…

Bildtext: Jesper Mellgren. Pitebo och nöjd med livet.