Kebnekaiseprotokollet signerat 

Idag, vid STF Kebnekaise fjällstation, signerades Kebnekaiseprotokollet av åtta svenska friluftsorganisationer som lovar att fördjupa sitt hållbarhetsarbete. Forskningen visar att de största klimatutsläppen inom friluftslivet kommer från resorna och därför fokuserar protokollet på att minska utsläppen från transporter ut i naturen.

Under toppmötet på STF Kebnekaise Fjällstation deltar ledarna från många av Sveriges största friluftsorganisationer, samt nyckelpersoner från transportbranschen såsom tågbolag, Trafikverket, länstrafiken, Naturvårdsverket och riksdagens trafikutskott. Forskare från bland annat Tarfala forskningsstation och Mistra Sports and Outdoor har visat på hur klimatförändringarna påverkar friluftslivet och hur ett mer klimatsmart resande kan underlättas. De största klimatutsläppen från friluftslivet kommer oftast från resorna och därför fokuserar Klimattoppmöte Kebnekaise på hur vi transporterar oss ut i naturen. Detta tar åtta av Sveriges största friluftsorganisationer nu fasta på genom att gemensamt signera Kebnekaiseprotokollet.
– Det måste bli enklare att resa klimatsmart inom Sverige. Men för att hitta lösningar behöver fler aktörer agera tillsammans. Klimattoppmöte Kebnekaise är ett viktigt startskott för en bredare samverkan, inte minst för det nätverk som friluftslivets organisationer startar efter mötet, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Kebnekaiseprotokollet innehåller bland annat kravet på att alla undertecknare ska göra en klimatkartläggning av föreningens resor samt att ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa klimatutsläpp. Undertecknandet av protokollet blir även startskottet för ett nytt nätverk som ska underlätta för friluftslivets organisationer att snabbt minska dessa utsläpp.
–  Tillsammans organiserar vi inom det svenska friluftslivet 1,8 miljoner medlemmar, om vi agerar gemensamt för mer klimatsmart resande så ger det effekt, säger Maria Ros Hjelm.

Klimattoppmöte Kebnekaise började redan ombord på nattåget till Kiruna i söndags och har sedan fortsatt med forskarföreläsningar och diskussionsgrupper under vandring till och på Kebnekaise Fjällstation. Deltagarna har fått ta del av de senaste forskningsresultaten kring klimat och friluftsliv och även med egna ögon fått se hur glaciärerna vid Kebnekaise drar sig tillbaka i ett allt varmare klimat. Toppmötet avslutas med en gemensam vandring tillbaka till Nikkaluokta och nattåget söderut på torsdag 14/9.

Följande organisationer undertecknar Kebnekaiseprotokollet: Svenska Turistföreningen, Svenskt Friluftsliv, Orienteringsförbundet, Scouterna, Naturskyddsföreningen, Svenska Kanotförbundet, Cykelfrämjandet och Svenska Fjällklubben.

Protokollet i dess helhet kan läsas här